ovrigt.jpg (13297 bytes)

agg.jpg (51378 bytes) Ägg
kycklingar.jpg (58637 bytes) Kyclingar
knappdockor.jpg (97116 bytes) Knappdockor
Höjd 25 cm
Kallmålad o glaserad En glaserad och en kallmålad
knappdocka.
Omålad knappdocka Knappdocka omålad

Tillbaka